Privacy

Privacy Policy Create your home.

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven.
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het verwerken en verzenden van u bestelling.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van u niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Create your Home uw gegevens om de dienstverlening te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden en worden de gegevens onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan onze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt de browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken. 

Heeft u vragen omtrend uw privacy veiligheid bij Create your home?

Bel of mail ons gerust.